Skip to content Skip to footer

Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Cím: 3908 Rátka, Széchenyi tér 2.
Tel.: 47/374-056
E-mail: gyermekkertratka@gmail.com
Intézményvezető: Ducsainé Fodor Edit
Fenntartó: Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

Rátka Tokaj-Hegyalja egyik német nemzetiségi települése. E Zempléni (Tokaji)-hegység peremén, a Szerencs patak síkságában fekvő falu szívében található „Gyermekkert” óvodánk, a ” Kindergarten”. A szép természeti környezet, nagyszüleinktől átvett örökségünk-Vörösmarty Mihály és Boris Pasternak szavai:”A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek”, „Was wir heute tun, entdcheidet wie die Welt morgen aussieht.”-arra inspirál bennünket, hogy intézményünkben az óvodásainkat olyan program szerint neveljük, melyben kiemelt szerep jut a környezeti nevelésnek, a kisebbségi nyelv megismertetésének, megszerettetésének, a nemzetiségi hagyományok ápolásának.

A tevékeny óvodai élet megteremtésével utat nyitunk a tapasztalat útján szerzett gondolkodásnak. Megalapozzuk a nyelvhez, népünk kultúrájához való kötődést.
A gyermekek kíváncsiságára, utánzási vágyára építve felvállaljuk a sokoldalú személyiség fejlesztést kétnyelvű környezetben.

Nemzetiségi hovatartozásunkról a hagyományokat őrző népi tudat, a kollektív emlékezés tanúskodik. Még fellelhetjük községünkben a népi gazdálkodás tárgyi emlékeit, hallhatjuk a legidősebbek által használt sváb nyelvet. Kisebbségi létünk, nemzetiségi hovatartozásunk érdekében jelenik meg az a szülői és fenntartói igény, hogy gyermekeink a kisebbség nyelvén is részesüljenek óvodai nevelésben, ismerjék meg a kisebbség kultúráját, hagyományait, az intézményi nevelés erősítse a gyermekek identitástudatát.
Meggyőződésünk, hogy nevelőmunkánk akkor lesz előremutató, ha mindkét nyelv (magyar-német) fejlesztését szolgálja.

Intézményünk a régi parókia helyén épült 1979-1980-ban. Két csoportszoba, egy mosdóhelyiség, öltöző illetve közlekedő folyosó áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda épületében helyezkedik el a főzőkonyha, amely bölcsődés és óvodás korú gyermekek, iskolás és felnőtt korosztály étkeztetését biztosítja.

Két vegyes csoportban fogadjuk a 3-6 éves korosztályt. A hozzánk bejövő gyermekek egyáltalán nem rendelkeznek német nyelvi ismeretekkel, hiszen a fiatal családok, de még a középkorú emberek sem beszélik már a „sváb” nyelvet.

A csökkenő gyermeklétszámot és a szabad férőhelyet figyelembe véve biztosítjuk a más településről érkező gyermekek óvodai ellátását, akik meg akarják ismerni a kisebbség nyelvét, kultúránk értékeit.

A tehetséges gyermekek mellett egyre több a hátrányos, nehezen kezelhető, felzárkóztatásra váró gyermekek száma. Megfelelő szakmai segítség igénybevételével, megfelelő nevelői ráhatással, felvállaljuk e gyermekek integrált képzését, nevelését.
Azt szeretnénk, ha óvodánk szolgáltatásait minden 3-6 éves korú gyermek igénybe venné. Ennek érdekében kihangsúlyozzuk azokat a minőségileg más hatásokat, személyiséggyarapító értékeket, amelyek a gyermekeket érhetik egy családias légkörű kortárs közösségben.

A szülői és fenntartói igényeket figyelembe véve ősztől kialakításra kerül egy Mini Bölcsődei csoport. A Mini Bölcsődénkbe 20 hetes kortól fogadjuk a kisgyermekeket ahol két szakképzett, lelkiismeretes kisgyermek gondozó várja a kicsiket.
Termeink esztétikusak, barátságosak, bútorzatuk megfelelő. Díszítésük, dekorációjuk a gyermekek életkorához igazodik, és egyben tükrözi a csoportban dolgozók egyéniségét, ízlését is.

Megtalálhatók a német nemzetiség kultúráját tükröző tárgyak, eszközök is.
Az épülethez tágas udvar tartozik, ahol a füves, betonozott, fáktól árnyat adó terület egyaránt megtalálható. A mászókák, a homokozó, illetve az utóbbi években felállított fából készült mozgásfejlesztő szerek ideális játéklehetőséget nyújtanak a gyermekeknek.

Az óvoda tárgyi feltételei jónak mondható, megfelelő komforttal rendelkezünk, vonzó, tiszta, esztétikus, környezetben fogadjuk az eltérő szociokulturális helyzetű családok gyermekeit.
A hagyományos falusi életközösséghez hasonlító, gyermekközpontú óvodát szeretnénk, amelyben az eltérő körülmények közül jött gyermekek érzelmi biztonságban, meleg – elfogadó – derűs légkörben élnek, amelynek megteremtése, szolgálata az óvoda valamennyi dolgozójának feladata.

Munkánk során figyelemmel kísértük az óvodai nevelés változásait és a továbbképzéseken elhangzottak, új ismeretek, az új, korszerű szemlélet arra ösztönöztek bennünket, hogy nevelő munkánkat megújítsuk, melynek központi gondolata a gyermekek egyéni képességének figyelembe vétele és az erre épülő harmonikus fejlesztés.

Ducsainé Fodor Edit
intézményvezető