Skip to content Skip to footer

Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola

Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola

Cím: 3908 Rátka, Iskola tér 2.
Tel: 47/574-000
E-mail: ratka.nemetiskola@gmail.com
Honlap: http://www.ratkaiskola.hu/
Fenntartó: Szerencsi Tankerületi Központ

Településünkön az iskolai nevelés és oktatás egy 1911-ben épült, mára már teljesen felújított, a mai kor követelményeinek megfelelő épületben folyik. A minőségi munkavégzéshez biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek.

A hagyományok tisztelete és az új igények megfontolt követése jellemzi iskolánkat.

I. Hagyományok tisztelete

  1. Tanulás

Előbb-utóbb minden tanuló belátja majd, hogy tanulás nélkül nem lehet tudáshoz jutni, tudás nélkül pedig nehezen lehet az életben boldogulni. Mindenkinek rá kell találnia a leghatékonyabb tanulási technikára. Ezért már első osztálytól erősíteni kell a feladattudatot, a felelősségérzetet a gyermekekben. Terelgetni kell, hogy minél hamarabb kialakuljon benne az önálló ismeretszerzés vágya. Olvasni, írni, számolni ma is meg kell tanulni, sőt jobban, mint valaha. Az iskolai és az otthoni tanulás elengedhetetlen az eredményes továbbtanuláshoz. Tanítványaink nyugodt, kistelepülési környezetben jutnak hozzá a magas színvonalú oktatáshoz. Intézményünkben a diákok kisebb létszámú osztályokban tanulhatnak, mely optimális körülményeket teremt mind a tehetséggondozásra, mind a felzárkóztatásra.
A tanulási nehézségekkel küzdő, lemaradó gyerekekkel szakképzett gyógypedagógus foglalkozik. Az érintettek egyéni bánásmódban részesülnek, lehetőséget kapnak arra, hogy egyéni tempóban haladhassanak, értékelésük, osztályozásuk is ennek megfelelően történik.

  1. Német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola vagyunk.

A gyermekek már első osztálytól 5 órában tanulják a német nyelvet. A nyelvtanulás mellett nagy gondot fordítunk a német nemzetiségi szokások, hagyományok megismertetésére, a sváb kulturális értékek áthagyományozására, amelynek a heti 1 német népismeret óra, és a tanévet végig kísérő hagyományápoló rendezvények adnak keretet. 7-8. osztályban német nyelvvizsga előkészítő segíti a felkészülést a diákcserére, a felvételikre és a német nyelvvizsgára. Tehetséges tanítványaink 8. osztály végén alapfokú nyelvvizsgát tehetnek németből. Diákcsere-kapcsolatot ápolunk a németországi Unterbalbach, a lengyelországi Krzyżanowice és a hazai Perbál iskolásaival. Összekötő kapocs köztünk a német nyelvű kommunikáció. Cálunk, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei.

II. Haladás a korral

  1. Számítástechnika

Hosszú évek óta intézményünk kiemelkedő teljesítményt nyújt számítástechnikából: megyei és országos eredményeink vannak. Ehhez párosul, hogy tehetséggondozó ECDL-szakkörünknek köszönhetően minden évben 4-5 nyolcadikosunk birtokosa a teljes ECDL-jogosítványnak. Digitális tudás nélkül ma beszűkülnek a lehetőségek, azt kell megcéloznunk, hogy kikerülő tanítványaink alkalmazni képes informatikai ismeretekkel rendelkezzenek.

  1. „Mosolygós Iskola”

Iskolánk csatlakozott a „Mosolygós Magyarországért” mozgalomhoz. Szeretnénk átadni a tanulóinknak a pozitív életszemlélet, gondolkodás fontosságát. Minden tanítványunkra figyelünk: helye van az egyéni fejlesztésnek, a fejlesztő foglalkozásoknak, felzárkóztatásnak, tehetséggondozásnak. Az iskolánk kínálatában megjelenő foglalkozáskínálat: tanulószoba, ECDL, énekkar, kreatív szakkör, német nyelvvizsga-előkészítő, angol szakkör, magyar és matematika előkészítő, sakk, moderntánc, táblajáték, kézilabda, foci, néptánc, mind-mind alkalom arra, hogy a tanulók személyisége, készsége fejlődjön. A művészeti nevelés kiszélesítése érdekében a Széptan Művészeti Iskola furulya, fuvola, zongora és gitár tanszakot indított iskolánkban.

  1. „Boldog Iskola”

A 2017-es tanévben egyetlen osztályban működött a Bagdi Bella által kidolgozott „Boldogságprogram”, melynek célja a pozitív életszemlélet kialakítása a tanulóinkban, személyiségformálás és érzelmi nevelés. 2019 szeptemberétől az alsó tagozat osztályai is ismerkednek ezzel a szemléletformáló programmal.

  1. Projekthetek, témanapok

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségnevelésre, környezeti nevelésre, a fenntarthatóságra nevelésre. A tanév során témahetet szervezünk az egészségvédelemnek, szelektíven gyűjtjük a hulladékot és a Föld napján versenyfeladatokkal irányítjuk a figyelmet a környezettudatosságra. A Pénz7 a pénzügyi tudatosság hete az iskolánkban, ahol a figyelem középpontjában a pénzzel való gazdálkodás áll. A Digitális témahéten minden osztályban hangsúlyt fektetünk a digitális technológiával szervezett órákra. A Fenntarthatósági témahét a környezettudatosságra irányítja a figyelmet. A Happy-hét pedig a vízivás népszerűsítéséről szól.

  1. A nevelőtestületünk által összeállított éves eseménynaptár bővelkedik nemzetiségi, hagyományápoló, kulturális, sport, környezetvédelmi, egészségmegőrző rendezvényekben.

A tanév során sok közös együttlétre hívjuk a szülőket, lesz Mindenki karácsonya, farsang, jótékonysági bál, családi gyermeknap, erdei iskola, tábor, „Gondolkodjunk közösen gyermekeink jövőjéről” fórum. Nevelőtestületünk bevezette az elektronikus napló mellé az e-ellenőrzőt.

Tisztelettel köszönöm minden szülő iskolánkba vetett megtisztelő bizalmát! Gyermekeink nevelésében, tanításában csak együtt, együttműködve tudunk célokat elérni. Nyitott iskola vagyunk. Várjuk a kedves Szülőket a fogadó órákra, szülői értekezletekre, nyílt napokra és rendezvényeinkre.

 

Prunyi Jánosné
intézményvezető