Skip to content Skip to footer

Rátka címere

Rátka címere

Álló, csücskös talpú pajzs a címer, kék mezejében domb, közepén jobbra fordult, vörös vértezet?, ezüstgalamb áll, cs?rében arany sz?l?fürttel, a pajzs bal fels? sarkában arany, sugaras nap. A pajzs tetején heraldikai korona nyugszik.

Szájhagyomány szerint a címerben található:

Domb és a madár szájában lév? sz?l?fürt a település Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozását jelképezi.

A galamb az 1750. évben a németországi Baden-Wüttembergi tartomány Schwarzwald vidékér?l behívott parasztcsaládok – az új hazába – békés szándékkal történ? érkezését szimbolizálja.

Az eredeti címeren a galamb feje felett – jelenleg a pajzson kívül – látható a korona, melynek beazonosítása nem történt meg.