Skip to content Skip to footer

Civil szervezetek

Rátkáért Közalapítvány

Az alapítvány székhelye: 3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
Az alapítvány képviselője: Spéderné Sebő Edit
Telefonszám: +36 20 476 9805

A Közalapítvány célja:

Rátka gazdálkodó szervei, vállalkozói, lakossága és a községből elszármazottak összefogásával és anyagi támogatásával elősegíteni

  • a környezet- és természetvédelem,
  • az egészségügyi ellátás és szociális gondozás,
  • a kulturális, oktatási, óvodai nevelés, sport tevékenység működési feltételeinek javítását.

A Közalapítvány célja elérése érdekében kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi közalapítványokkal és szervezetekkel.

Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület

Az egyesület székhelye: 3908 Rátka, Kossuth u. 80.
Az egyesület elnöke: Endrész György
Tel.: 06-47/374-166

Tevékenységi kör:

A szervezett hagyományápolás Rátkán kb. félévszázados múltra tekint vissza. Az alapokat Birk Ignácné tanárnő (később iskolaigazgató) teremtette meg. Ő volt, aki az 50-es évek közepén tánccsoportot hozott létre, s működtette is 3 évtizeden keresztül. Emellett gyűjtötte a még fellelhető szellemi és tárgyi értékeket, s rendszeresen publikált is. Abban az időben képviselte a zempléni németeket az országos szervezetben, amikor még ez nem volt érdem.

Az ő nyomdokain haladunk.

Zempléni Német Iskola Egylet

Az egyesület székhelye: 3908 Rátka, Iskola tér 2.
Az egyesület elnöke: Endrész Árpádné
Telefon: 06-47/374-005

Tevékenységi kör: oktatás

Az egyesület 1996-ban alakult. Célja, hogy támogassa a lakosságot a nemzeti, nemzetiségi sajátosságok megőrzésében, különösen támogassa az anyanyelvi, kulturális és egyházi hagyományok megőrzését, a nemzetiségi pedagógusok továbbképzését.
Ennek érdekében részt vesz a különféle rendezvények lebonyolításában, támogatja a diákok hagyományőrző táborát. Segítségével évente több tanuló jut el német nyelvű országokba, ahol lehetősége nyílik a nyelvgyakorlásra, más kultúrák megismerésére.

TÁJÉKOZTATÁS

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Képviselő-testülete - az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjára, valamint a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – a Rátkai Közös Önkormányzati Hivatalnál

december 27. napjától 2024. január 1. napjáig

terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal zárva tart.