Skip to content Skip to footer

Szent Erzsébet Idősek Klubja

Szent Erzsébet Idősek Klubja

Cím: 3908 Rátka, Iskola tér 15.
Tel: 47/374-027
Intézményvezető: Bodnár Vilmosné
Fenntartó: Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 7:30-15:30

Az intézmény tevékenységi köre:

 • Szociális alapellátás
  – étkeztetés: a szociálisan rászorultak részére legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása
  – házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, amely házigondozó alkalmazásával megteremti annak feltételét, hogy az ellátott szükségleteinek kielégítése saját lakókörnyezetében történjen
  Gondozási tevékenységek: meleg étel biztosítása, bevásárlás, testi higiénia biztosítása, ágyazás, takarítás, mosás, orvossal való kapcsolattartás, hivatalos ügyek intézése
 • Szakosított ellátás
  – 30 férőhelyes nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja keretében valósul meg, mely az ellátást igénybevevők részére napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat, programokat szervez
 • Gyermekjóléti szolgálat: a gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének, családban történő nevelésének elősegítése. Szabadidős programokat biztosítanak, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények együttműködésének, a helyettes szülői hálózatnak a szervezését látják el e szolgálat keretében.
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  – 44 db jelzőkészülék van felszerelve településünkön, ami azt a célt szolgálja, hogy a nap 24 órájában a gondozónő elérhető legyen vészhelyzet esetén