Skip to content Skip to footer

Schwarzwald Hagyományőrző Egyesület

Az egyesület székhelye: 3908 Rátka, Kossuth u. 80.
Az egyesület elnöke: Endrész György
Tel.: 06-47/374-166

Tevékenységi kör:

A szervezett hagyományápolás Rátkán kb. félévszázados múltra tekint vissza. Az alapokat Birk Ignácné tanárnő (később iskolaigazgató) teremtette meg. Ő volt, aki az 50-es évek közepén tánccsoportot hozott létre, s működtette is 3 évtizeden keresztül. Emellett gyűjtötte a még fellelhető szellemi és tárgyi értékeket, s rendszeresen publikált is. Abban az időben képviselte a zempléni németeket az országos szervezetben, amikor még ez nem volt érdem.

Az ő nyomdokain haladunk.

Első állandó csoportunkat 1993-ban hoztuk létre, felvállalva a magyarországi német táncok ápolása mellett, az emlékek gyűjtésén túl, a község sorsfordító történelmi eseményeinek feldolgozását. Ennek keretében kutatásokat folytatunk a lakosság betelepítésének körülményeiről, származási helyéről, az okokról, amiért vállalták a másfélezer km-es utat. A későbbiekben szeretnénk ennek alapján felállítani az alapító családok fáit is. Levelező kapcsolatban állunk azzal a több mint 20 településsel, ahonnan elődeink a XVIII. század közepén érkeztek.

Feldolgoztuk a település XX. századi történetének megrázó eseményét, az ún. „málenkij robotot”, az emberek oroszországi kényszermunkára hurcolásának körülményeit egy riportkönyv formájában. Aktív kezdeményező szerepet játszottunk ezzel kapcsolatban emlékművük felállításában is. Terveink között szerepel az egykori láger, de főként annak a temetőnek a felkutatása is, ahol többek mellett 30 rátkai nyugszik.

Mindemellett részt vettünk számos helyi témájú szakdolgozat készítésében, sok egyéb alkotáshoz szolgáltattunk adatokat.

A helyi nyelv nagyon speciális, egyetlen máshoz sem hasonlítható. Ennek feldolgozása, egy sváb-német-magyar szótár készítése állandóan napirenden van.

A fentebb említettek a „melléktevékenységeink”. A középpontban természetesen a tánc áll. A tánccsoport 1993-ban jött létre, 1996 óta bejegyzett egyesületként működik, 2 évvel később közhasznúak lettünk. Igyekszünk fiataljaink számára ablakot nyitni a világra, ahová adottságaink alapján el tudjuk juttatni őket, meg is tesszük. Kapcsolatban állunk a zempléni testvértelepülések csoportjaival. Emellett azonban számtalan külföldi útra is nyílott lehetőség az évek során. A 90-es évek közepén 2 hetet töltöttünk Bréma környékén, egy ottani hangszeres együttes meghívásának eleget téve. Azóta már ők is ellátogattak hozzánk. Jártunk Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, Németországban – ahol 32 ország csoportjai között képviselhettük hazánkat. 2005-ben 2 hétre Görögországba vittük el csoportunkat. Ez nem szakmai út volt, hanem ez inkább a jól megérdemelt pihenést, összetartást szolgálta.

A fenntartáshoz szükséges pénz pályázatokból, önkormányzati támogatásból, és nagylelkű emberek adományából, 1%-okból, tagdíjakból jön össze. Az utóbbi években sajnos a gazdasági válságot mi is érezzük. Egyre szűkösebbek a lehetőségeink, igazából a tartalékokat éljük fel.

Csoportunk a kezdetektől fogva, zömmel középiskolásokból állt. Napjainkra a létszámuk csökkent, viszont örvendetes, hogy az utóbbi időben egyre több házaspár kapott kedvet ehhez a tevékenységhez, köztük olyanok, akik már korábban tagjai voltak az egyesületnek, de örömmel üdvözöljük azokat, akik nem a településünkön élnek és csatlakoztak hozzánk. Két tiszteletbeli taggal is büszkélkedhetünk, akik olyan adománnyal támogattak, ami több évre biztonságot nyújtott számunkra. Ma is köszönjük Spéder Zoltánnak és Májer Istvánnak!

Szükség van az utánpótlásra, mert a korábbi bázisról, az általános iskolából, egyre kevesebb gyereket sikerül meggyőzni ennek a tevékenységnek a szépségeiről, hasznosságáról.

Összejöveteleinket minden héten, pénteken, az esti órákban tartjuk. Igyekszünk megismerni minél több táncot a magyarországi németség örökségéből, de tanulunk többek között bajor, tiroli stájer, táncokat és természetesen magyar táncokat is. Több alkalommal formációs táncban is kipróbálhattuk magunkat, egy-egy jótékonysági bál adott erre lehetőséget. Szeretünk együtt lenni, nem csak a színpadon. A táncok szünetében jókat beszélgetünk, s a tréfa sem hiányozhat. Most van alakulóban kapcsolat kialakítása egy ausztriai csoporttal, reméljük sikeresen tudunk majd együttműködni, közös programokat szervezni.