Skip to content Skip to footer

Rátkáért Közalapítvány

Az alapítvány székhelye: 3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
Az alapítvány képviselője: Árvay Angelika
(Telefonszám: +36 30/318-3380)

A Közalapítvány célja:

Rátka gazdálkodó szervei, vállalkozói, lakossága és a községből elszármazottak összefogásával és anyagi támogatásával elősegíteni

  • a környezet- és természetvédelem,
  • az egészségügyi ellátás és szociális gondozás,
  • a kulturális, oktatási, óvodai nevelés, sport tevékenység működési feltételeinek javítását.

A Közalapítvány célja elérése érdekében kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hasonló célú hazai és nemzetközi közalapítványokkal és szervezetekkel.

A Közalapítvány feladatai:

  • a környezetpusztítás elleni védekezés, a talaj, víz és a levegő szennyeződés megelőzését szolgáló beruházások és felújítások segítése,
  • helyi műemlékek, műemlék jellegű, illetve falukép jelentőségű épületek, építmények, emlékművek, szobrok, parkok fenntartása, állagmegóvása, felújítása,
  • a község történetének feldolgozása, a településről elszármazottak felkutatása, kapcsolattartás azokkal, akik szülőfalujukhoz továbbra is kötődni szeretnének,
  • külföldi partnerkapcsolatok elősegítése,
  • helyi amatőr művészeti csoportok, szakkörök, klubok, egyesületek támogatása, működési feltételeik javítása.

A Közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezésére, javaslataira.

A Közalapítvány adószáma: 18435706-1-05